Skip to main content

Дворец польских князей Чарторыйских в Купеле.

Дворец польских князей Чарторыйских в Купеле.

Дворец польских князей Чарторыйских в Купеле, гравюра работы Ярмужинского опубликована в польском Иллюстрированном Ежегоднике за 1878 год. При них в Купеле была еврейская типография.

 

 

"Pałac w Kupielu na Podolu, dawniéj własność ks. ks. Czartoryskich. 57"

J. Jarmużyński

Rycina sygnowana na płycie: "J. JARMUŻYŃSKI".

Drzeworyt sztorcowy

142x166 mm.

Rycina w bardzo ładnym stanie.

Z: Tygodnik Ilustrowany z lutego 1878 s.128.

J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów, zob. SAP t.3 s.236.